30.06 2015

Predĺžená záruka

Je nám cťou oznámiť Vám, že spoločnosť Blachotrapez zaviedla do výroby svetovo unikátnu technológiu SPS- Safe Profiling System, teda Systém bezpečného profilovania. Je to ďalší krok v ústrety zákazníkom. Zavedenie tohto systému do výroby bolo možné len vďaka dlhoročným pozorovaniam, analýzam a výskumom pod vedením našich odborníkov a v spolupráci s dodávateľmi valcovanej ocele a tímom nových technológií. Nedá sa nespomenúť, že systém SPS bol nahlásený na patentovom úrade ako veľmi inovatívny systém na trhu.
Technologický proces SPS nám umožňuje profilovať valcovanú oceľ v optimálnych teplotných podmienkach bez ohľadu na to, aká je teplota okolitého prostredia. Vďaka tomu je oceľ celkovo ohybnejšia, pozorovateľné je to však najmä na jej farebných povrchových vrstvách. Hlavnými výhodami technológie SPS sú predovšetkým získanie takých technických vlastností a parametrov, ktoré predlžujú životnosť materiálu dodávaného našou spoločnosťou a takisto sa zvyšuje kvalita jeho spracovania. Využitie tejto technológie vo výrobe znamená aj to, že materiál je oveľa odolnejší voči pôsobeniu vonkajších faktorov, korózii aj poškodeniam.

Zároveň, však, materiál nestráca svoje vlastnosti- zabezpečenie dokonalej ochrany strechy a udržanie rovnakého vzhľadu počas dlhých rokov. Vďaka všetkým týmto faktorom vyplývajúcim z používania SPS sa nám podarilo dosiahnuť úspech v podobe predĺženia záruky na výrobky s povrchovou úpravou Polyester Standard (lesk, mat) o ďalších 5 rokov na oddelenie jednotlivých vrstiev (rozvrstvenie). Nové záručné doby platia od 9. júna 2015.

Inovatívna technológia SPS bola vo výrobnom procese spoločnosti Blachotrapez použitá už v minulom roku, kedy sme v spolupráci s našim hlavným dodávateľom- huťou ThyssenKrupp Steel Europe predĺžili záruku na vybrané povrchové úpravy. Predĺženie záruky sa týkalo výrobkov s povrchovou úpravou PLADUR Relief iceCrystal, kde sa záruka predĺžila z 20 rokov na 35 rokov a výrobkov s povrchovou úpravou PLADUR Wrinkle MAT a PLADUR RAL, kde sa záruka predĺžila z 15 na 25 rokov.

Zavedenie technológie SPS do výroby je prelomovým krokom vo výrobe profilovaných krytín. Zvýšená odolnosť a kvalita, ktorá je výsledkom využívania tohto procesu sú jednoznačne pozitívnym prínosom pre investorov, ktorí sa môžu tešiť z bezchybnej krytiny oveľa dlhšie ako doteraz.

Systém SPS môžeme s čistým svedomím odporúčať ako technológiu, vďaka ktorej získate najdlhšiu životnosť krytiny a zvýšenú odolnosť vočí korózií a poškodeniam. Strecha tak plní svoju funkciu dlhšie, čím zabezpečuje obyvateľom komfort.

 

Podobné aktuality

13.08
2018
Až 6 povrchových úprav so zárukou dlhšou ako 35 rokov!
31.10
2017
Bonitný podnik
18.07
2017
Falcovanie - GRÁTIS
12.07
2017
Spoľahlivý výrobný podnik