Aké sú najčastejšie príčiny reklamácií?

Najčastejšími príčinami uplatňovaných reklamácií na plechovú krytinu zo strany zákazníkov sú odlupovanie laku a jeho následné korodovanie. Aká je príčina tohto problému?

V prípade plechu uskladneného príliš dlho v nevhodných podmienkach dochádza k jeho zapareniu, v dôsledku čoho dochádza k pomiestnemu odpadaniu vrstvy laku a po oxidácii zinku na týchto miestach dochádza k odkrytiu oceľového jadra a jeho postupnej ale spomalenej (vďaka katódovej pozinkovanej vrstve) korózii.
Klienti si často nevedia predstaviť a pochopiť, prečo je to tak, keďže ten istý plech je na streche vystavený pôsobeniu podobných podmienok (sneh, dážď, voda, zmena teploty, slnko), a napriek tomu nedochádza k jeho zaparovaniu. Rozdiel je v tom, že plechová krytina na streche okamžite po zamočení vyschýna. Po prieniku vlhkosti medzi plechové platne ukladané jedna na druhú v dôsledku kondenzácie vodnej pary alebo ich namočenia tieto platne nikdy nevyschnú (podobne ako pri uskladnení dosiek). Preto sa po istom čase lak a pozinkovaná vrstva zaparia (viditeľný biely prášok). Tento efekt nazývame aj biela korózia.

Ako tomu môžeme predísť:

Pokiaľ je nevyhnutné uskladniť plech na dlhšiu dobu (max. 3 mesiace):
  • Okamžite, do 2 týždňov, odstráňte ochrannú fóliu: pôsobenie slnečného žiarenia a vlhkosti na výrobky zabalené vo fólii spôsobuje poškodenie vrstvy laku a neskoršie komplikácie pri odstraňovaní fólie alebo zvyškov po lepidle.
  • Uskladnené výrobky chráňte pred náhlymi zmenami vlhkosti vzduchu a teploty, ktoré podmieňujú kondenzáciu vodnej pary. Ak to neurobíte, na výrobku sa môžu začať objavovať biele (pozinkovaný plech) alebo čierne škvrny (plechy z aluzinku) a poškodenia vrstvy laku (poťahované plechy). Materiál preto uskladnite v suchých a vetraných miestnostiach, v ktorých sa nenachádzajú agresívne reagujúce materiály a plechy nie sú vystavené priamemu pôsobeniu slnka a vody (možnosť zaparenia plechu).
  • Materiál musí byť uložený najmenej 20 cm od dlážky.
  • Každú platňu preložte tenkými dištančnými preložkami alebo postavte nastojato napríklad pri stene.
  • V prípade nevyhnutného krátkodobého umiestnenia plechov na otvorenom priestranstve (na dobu vykonávania montážnych prác) zaistite pozdĺžny sklon plechu za účelom odvádzania vlhkosti.
  • Použite elementárne zakrytie zaisťujúce vetranie.
  • Dbajte o to, aby bol celý povrch plechov suchý.
Takéto pokyny zákazníkovi odovzdávame pri každom nákupe našich plechov v podobe „Návodu na prepravu, uskladnenie a údržbu”.