Nábor

Výberové konanie:

I. etapa - prehodnotenie životopisov a motivačných listov všetkých uchádzačov, zamerané hlavne na skúsenosti v odbore a prax potrebnú na obsadenie danej pozície
II. etapa - osobný pohovor pod vedením náborového špecialistu. Pri tomto pohovore má uchádzač možnosť doplniť informácie o sebe a hlavne prezentovať seba a svoje pracovné ambície, očakávania, ale tiež podrobnejšie nás oboznámiť so svojimi doterajšími pracovnými skúsenosťami
III. etapa - v procese výberového konania je to stretnutie s  budúcim priamym nadriadeným. Počas tohto stretnutia uchádzač získa podrobné informácie o pracovnom mieste, náplni práce. Nadriadený, naopak, môže získať veľmi dôležité informácie týkajúce sa vedomostí uchádzača v danej oblasti ako aj jeho predošlých pracovných úspechov a skúseností. Podľa obsadzovanej pozície sa tohto stretnutia môžu zúčastniť aj manageri
IV. etapa - výber najvhodnejšieho uchádzača a oboznámenie ho s týmto rozhodnutím.