Misia spoločnosti

Poslaním spoločnosti je poskytovanie služieb na takej kvalitatívnej úrovni, ktorá plne uspokojí našich klientov a zaistí dynamický rozvoj firmy, čo dosiahneme zapojením celého personálu do sústavného zdokonaľovania organizácie.
banner

Motto: "Na ceste za najvyššou kvalitou
zdolávame najväčšie výzvy"

 
Víziou spoločnosti je reálne a kapitálovo silná firma s pevnou pozíciou na trhu, schopná prijímať čoraz väčšie výzvy rovnako doma ako aj na európskych trhoch.

Spokojnosť klienta = úspech firmy

Cieľom našich aktivít je efektívny predaj strešných krytín a fasádnych obkladov, preto kladieme dôraz na kvalitu a sústavný rozvoj.