Predaj

Distribúcia a predaj ako primárna oblasť našej činnosti zahŕňa rovnako výrobu ako aj predaj strešnej krytiny a fasádnych obkladov, vrátane súvisiacich doplnkov, príslušenstva a klampiarskych výrobkov.Naše výrobky sú ľahko dostupné vďaka veľkoobchodným predajcom (3 predajcovia) a sieti našich vlastných predajní (35 predajní na Slovensku).


Takto rozšírená distribučná sieť a rozsiahly výrobný program nám umožňuje ponúknuť kompetentnú obsluhu na vysokej úrovni.