Recrutare

Procesul de recrutare și selecție:
  • Etapa I – analiza documentelor primite de la solicitanți din punctul de vedere al experienței profesionale și al calificărilor cu cerințele profilului postului.
  • Etapa a II-a – interviul desfășurat cu un specialist în recrutare. În cadrul acestui interviu, candidatul are ocazia să completeze informațiile trimise și să se prezinte personal, să își prezinte planurile profesionale, așteptările și experiența de până în prezent.
  • Etapa a III-a – în procesul de recrutare este întâlnirea cu viitorul superior direct. În timpul acestei etape candidatul poate obține informații detaliate cu privire la fișa postului pentru postul pe care îl solicită. Superiorul poate vedea cunoștințele candidatului și realizările sale de până în prezent. În funcție de post, la interviu pot participa și membrii top managementului.
  • Etapa a IV-a – luarea deciziei privind selecția candidatului și transmiterea informației către participanții la procesul de recrutare, în cazul în care decizia este pozitivă.