Atest Higieniczny

Posiadamy ważny Atest Higieniczny (Hygienic Certificate) o numerze HK/B/0910/01/2014 dla blach trapezowych, płaskich, dachówkowych, paneli dachowych i elewacyjnych oraz dla obróbek blacharskich zawierających blachę stalową ocynkowaną i powłokę poliestrową.

Atest odnosi się do wyrobów przeznaczonych do stosowania do pokryć dachowych i zewnętrznych okładzin elewacyjnych zgodnie z instrukcjami i zaleceniami montażowymi producenta oraz obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi *. 

Atest Higieniczny wydany jest przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene) ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA (Department of Environmental Hygiene), wydany dnia 11.03.2015 r..

W sytuacji konieczności zamieszczenia jego kopii do dokumentacji przetargowej lub na wyraźną prośbę innej instytucji bądź osoby  trzeciej w postaci Klienta indywidualnego, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, z wyrażeniem takiej chęci na adres: i.winnik@blachotrapez.eu
* Nie dotyczy wyrobów stykających się z wnętrzem pomieszczeń