01.07 2015

Prodloužená záruka

Máme tu čest vás informovat, že ve snaze vycházet vstříc zákazníkům zavedla firma Blachotrapezdo výroby celosvětově unikátní technologiiSPS – SafeProfilingSystem, čili Systém bezpečného profilování. Zavedení inovačního systému profilování plechu bylo umožněno díky mnohaletým pozorováním, analýzám a zkouškám provedeným našimi experty ve spolupráci s dodavateliocele a soustavami nových technologií.  Je nutné zdůraznit, že systém SPS byl vyhrazen a přihlášen patentnímu úřadu jako inovační a novátorský na trhu.

Technologický postup SPS umožňuje profilovat ocelový materiál za optimálních klimatických podmínek – nezávisle na teplotě okolí. Díky tomu lze u profilovaného materiálu dosáhnout dokonalé plastičnosti, zvláště u nátěrových povrchů. Klíčovými výhodami, jaké přináší technologie SPS,je především získání takových vlastností a parametrů, které zvyšují trvanlivost materiálu dodávaného naší firmou a kvalitu jeho provedení. Použitá technologie způsobuje, žemateriál krytiny je výjimečně odolný proti destruktivnímu působení vnějších vlivů, proti korozi a poškozením. Zároveň neztrácí své vlastnosti, zajišťuje účinnou ochranu střechy a uchovává si vysokou estetickou hodnotu po mnoho let. Díky všem těmto faktorům vyplývajícím z použití SPS jsme dosáhli největšího úspěchu – prodloužení záruční lhůty u výrobků na nátěry Polyester Standard (lesk, mat) o dalších 5 let na oddělování vrstev nátěrů. Nové záruční podmínky nabývají účinnosti již 09. června 2015.

Inovační technologie SPS byla použita ve výrobním procesuBlachotrapezu již před rokem, kdy jsme prodloužili záruku s naším klíčovým dodavatelem – hutíThyssenKrupp Steel Europe. Tehdy byla záruční doba prodloužena z 20 na 35 let proPLADUR®RelieficeCrystala z 15 na 25 proPLADUR®Wrinkle MAT a PLADUR®RAL Premium.

Zavedení Systému bezpečného profilování do výroby znamená přelom v provádění profilování plechu. Zvýšené parametry v oblasti odolnosti a kvality získané díky této metodě přinášejí konkrétní výhody pro investory, kteří mohou být spokojeni s bezvadným stavem krytiny o mnoho déle než doposud.

S plným přesvědčením doporučujeme systém SPS jako technologii umožňující získat nejvyšší trvanlivost plechu, zvyšující odolnost proti korozi a poškození. Střecha plní déle svou funkci, přičemž zajistí obyvatelům požadovaný komfort.

Podobné novinky

13.08
2018
Až 6 povrchových úprav se zárukou delší jak 35 let!
23.06
2017
JÁNOŠÍKI je již dostupný
27.02
2015
Nové webové stránky
11.04
2013
Program "POKRÝVAČ" - III. EDICE