Nábor

Proces náboru a výběru:

I. fáze – analýza obdržených dokumentů žadatelů z hlediska souladu s odbornými zkušenostmi a kvalifikacemi požadovanými dle profilu pracovního místa.

II. fáze – kvalifikační pohovor vedený náborovým specialistou. Během tohoto pohovoru má uchazeč možnost doplnit zaslané informace a osobně představit svou osobu, své pracovní plány, očekávání a dosavadní zkušenosti.

III. fáze -  procesu náboru stanoví schůzka s budoucím přímým nadřízeným. Během této fáze uchazeč má možnost získat podrobné informace ohledně pracovní náplně pracovního místa, o něž se uchází. Naopak nadřízený má možnost poznat odborné znalosti uchazeče a jeho dosavadní úspěchy. Podle pozice, rozhovoru se může účastnit vyšší management.

IV. fáze – rozhodnutí o výběru uchazeče a předání zpětné vazby uchazečům, o nichž bylo kladně rozhodnuto.